Er Riaye li Tecvidil Kırae ve Tahkiki Lafzit Tilave-الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة
% 15 indirim
119,00
101,15
Keyfiyyetu Edaid Dad-كيفية أداء الضاد
% 15 indirim
34,68
29,48
Safahat fi Ulumil Kıraat-صفحات في علوم القراءات
% 15 indirim
154,36
131,21
El Münteka fi Tahrici Kıraeti Ebi Amr bin El Ala El Basri-المنتقى في تخريج قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري
% 15 indirim
82,28
69,94
Metnüş Şatıbiyye = Hırzül Emani ve Vechüt Tehani-متن الشاطبية المسمى حرز الأماني وجه التهاني
% 15 indirim
61,88
52,60
Kitabül Kıraat li Ebi Ubeyd El Kasım bin Sellam Cem ve Dirase-كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام
% 15 indirim
193,80
164,73
Hulasatül Ucale fi Beyani Muradir Risale fi İlmit Tecvid-خلاصة العجالة في بيان مراد الرسالة في علم التوحيد
% 15 indirim
387,60
329,46
El Bedi li İbn Heleveyh-البديع لابن خالويه
% 15 indirim
166,60
141,61
El Vadıh fi Şerhil Mukaddimetil Cezeriyye fi İlmit Tecvid-الواضح في شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد
% 15 indirim
64,60
54,91
Tecvid-i Musavver-
% 15 indirim
92,48
78,61
Kuran-ı Kerim Elifbası-
% 15 indirim
36,04
30,63
Takrib Suretleri Mısır Tariki-
% 15 indirim
308,72
262,41
Takribe Ait Kaideler ve Kolaylıklar Defteri Mısır Tariki Şeyh Ataullah Mesleki Üzere-
% 15 indirim
77,52
65,89
Şerhu Metnil Cezeriyye-
% 15 indirim
53,72
45,66
Şerh ve Haşiyeli Tayyibe-
% 15 indirim
65,28
55,49
Suverüt Takrib-
% 15 indirim
770,81
655,19
El Lealiüz Zehebiyye fi Şerhil Mukaddimetil Cezeriyye-
% 15 indirim
53,72
45,66
Takrib-i Kavaidi İstanbul-
% 15 indirim
65,28
55,49
Müncidül Mukriin ve Mürşidüt Talibin-
% 15 indirim
117,98
100,28
Tuhfetül Etfal-
% 15 indirim
27,88
23,70
Teysiru Ahkamit Tecvid-
% 15 indirim
34,68
29,48
Teshilu İlmil Kıraat-
% 15 indirim
363,12
308,65
El Münir fi Ahkamit Tecvid-
% 15 indirim
118,32
100,57
Et Tahdid fil İtkan vet Tecvid-
% 15 indirim
92,48
78,61
Şerhu Kasideti Ebi Müzahim El Hakani Elleti Kaleha fil Kurra ve Hüsnil Eda-
% 15 indirim
365,84
310,96
Zehrül Erib-ذخر الاريب
% 15 indirim
265,35
225,55
Teyirür Rahman fi Tecvidil Kuran-
% 15 indirim
170,68
145,08
İtilaf fi Vücuhil İhtilaf-
% 15 indirim
147,14
125,07
Tahrirüt Turuk-
% 15 indirim
126,48
107,51
El İfadetül Muknia fi Kıraatil Eimmetil Erbaa-
% 15 indirim
94,35
80,20