Kuran Muallimi-قرآن معلمي
% 10 indirim
15.08
13.57
Metnu Hırzul Emani ve Vechüt Tehani El Maruf biş Şatıbiyye-متن حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية
% 10 indirim
30.65
27.59
Sual ve Cevaplı Tecvid-سؤال وجوابلي تجويد
% 10 indirim
11.19
10.07
Zührul Erib fi İdahil Cemi bit Takrib-ذخر الاريب في إيضاح الجمع بالتقريب
% 10 indirim
56.92
51.23
El Virdül Müfid fi Şerhit Tecvid-الورد المفيد في شرح التجويد
% 10 indirim
12.70
11.43
Tercüme Dürrül Yetim-ترجمه در اليتيم
% 10 indirim
18.11
16.30
Vesiletüs Saade Tatbikli Sualli Muhtasar Tecvid-وسيلة السعادة تطبيقلي سؤاللي مختصر تجويد
% 10 indirim
18.11
16.30
Tercüme Dürrül Yetim li Eskicizade-ترجمه در اليتيم لاسكجي زاده
% 10 indirim
57.35
51.62
El Envarul Behiyye fi Hallil Cezeriyye-الأنوار البهية في حل الجزرية
% 10 indirim
31.80
28.62
El Havaşi El Ezheriyye fi Halli Elfazil Mukaddimeti El Cezeriyye-الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية
% 10 indirim
57.35
51.62
Fethul Muti ve Gunyetül Mukri fi Şerhi Mukaddimeti Verş El Mısri-فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري
% 10 indirim
28.92
26.03
Çocuklara Yeni Tecvid Sualli Cevaplı-جوجقلره يكي تجويد سؤاللي جوابلي
% 10 indirim
12.92
11.63
Fethul Akfal Şerhu Tuhfetil Etfal fi İlmit Tecvid-فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال في علم التجويد
% 10 indirim
14.00
12.60