Hediyyetül Arifin Esmaül Müellifin ve Asarül Musannifin-هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين
% 15 indirim
388,60
330,31
İzahül Meknun fiz Zeyl ala Keşfiz Zünun an Esamil Kütüb vel Fünun-ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون
% 10 indirim
942,58
848,32
Delilu Resailil Mastır ved Doktora-دليل رسائل الماجستير والدكتوراه
% 10 indirim
120,02
108,02
Kaimetül Mahtutatil Arabiyye El Musavvere bil Mikrofilm minel Cumhuriyyetil Arabiyyetil Yemeniyye-قائمة المخطوطات العربية المصور
% 10 indirim
66,84
60,16
Fihristu mahtutati hızaneti Yakub Serkis-فهرست مخطوطات خزانة يعقوب سركيس
% 10 indirim
493,00
443,70
Mahtutatu Kerbela (1. Cilt)-مخطوطات كربلاء (الجزء الأول)
% 10 indirim
98,91
89,02
Mucemül Mahtutatil Mevcude fi Mektebati İstanbul ve Anadolu-معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إستانبول و آناطولي
% 10 indirim
804,88
724,39
El Mevsuatül Musikiyye-الموسوعة الموسقية
% 10 indirim
262,82
236,54
El Fihrist-
% 10 indirim
272,99
245,69
Müellefatu İbnil Cevzi-
% 10 indirim
148,17
133,35
Kitabşinasi Mutalaatı Kurani der Zebanhayı Urupani = Bibliography of Qur'anic Studies in European Languages-
% 10 indirim
372,30
335,07
Asaru Huneyn b. İshak-
% 10 indirim
132,53
119,28
El Mucemül Arabi-
% 10 indirim
73,10
65,79
Fihrisül Kütübil Mahtuta fil Hikme vel Mantık ve Adabil Bahs vel Münazara vel Vad-فهرس الكتب المخطوطة في الحكمة والمنطق وآداب ال
% 10 indirim
135,66
122,09
Meacim alel Mevduat-معجم الموضوعات
% 10 indirim
82,48
74,23
Defter-i Kütüphane-i Ragıb Paşa-
% 10 indirim
65,28
58,75
Kütübül Lugatil Arabiyye vet Tefsir ve Efdalu Tabatiha-
% 10 indirim
182,67
164,40
Yeni Cami kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir-
% 10 indirim
241,71
217,54
Türkiye kitapcılığının en mükemmel ve en mufassal esami-i kütübü-
% 10 indirim
90,30
81,27
Teşciru Ehemmil Kütübl Fıkhiyyetil Matbua alel Mezahibil Erbaa-
% 10 indirim
46,51
41,86
El Meysir vel Kıdah-
% 10 indirim
102,82
92,54
Tevcihat ve İrşadatun Esasiyye Havle Kitabetil Buhus ver Resail vel Utarihil Camiiyye-
% 10 indirim
44,95
40,46
İsmail Kema Tesavvarahu Vesaikur Resmiyye-إسماعيل كما تصره وثائق الرسمية
% 10 indirim
189,31
170,38
El Menhecül Hadis lil Bahs fil Ulumil İnsaniyye-
% 10 indirim
105,16
94,64
Salname-i Bahri-
% 10 indirim
102,03
91,83
Die Arabischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek Gotha-
% 10 indirim
1.053,63
948,27
Mesredu Kütübi Usulil Fıkhit Türasiyye alel Mezahibil Erbaa ve Gayriha El Matbua Tıbaa Hadisiyye bil Lugatil Arabiyye-
% 10 indirim
52,38
47,14
Lugat-ı Tarihiye ve Coğrafiye-
% 10 indirim
383,32
344,99
A Turkish and English Lexicon Shewing in English the Significations of the Turkish Terms-
% 10 indirim
1.245,32
1.120,79
An Arabic - English Lexicon (Part 1)-
% 10 indirim
217,86
196,07